T. 972 21 21 21 · reserves@brotsdevi.cat

BROTS DE VI

Brots de vi, neix de la il•lusió de transmetre i comunicar el treball, l'esforç i el dia a dia de l'agricultura i la ramaderia portada a la taula.
El valor d'aquesta feina que tantes persones, al llarg de vides i generacions gaudeixen i pateixen perquè d'altres puguin veure's i menjar-se'n el resultat.

Amb poc maquillatge a la cuina, la nostra tasca és fer-ho arribar a la taula de la forma més senzilla, natural i menys alterada possible.